Η διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ και των δικαστηρίων κατά το προσυμβατικό στάδιο – Ειδικά ζητήματα έννομης προστασίας: Επιμορφωτικό Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο «Η διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ και των δικαστηρίων κατά το προσυμβατικό στάδιο – Ειδικά ζητήματα έννομης προστασίας», εις το οποίο χρέη εισηγητή έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Καλονόμος. Το […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» (10ος Κύκλος)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» με συντονιστή προγράμματος τον κ. Α. Φρατζέσκο, π. Διευθυντή ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία ενώπιον […]

Οδηγίες σχετικά με τη μεταβατική διαδικασία εξέτασης επανορθωτικών μέτρων από την επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ     Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 102080/24-10-2022 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 5623/Β΄/02-11-2022) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», η έναρξη ισχύος της οποίας εκκινεί την 21η Νοεμβρίου 2022,  […]

Ολοκλήρωση 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοσίων Συμβάσεων

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ολοκληρώθηκε επιτυχώς υπό την αιγίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, που έχει δίχως άλλο καταστεί σημείο αναφοράς στον οικείο επιστημονικό – επαγγελματικό κλάδο. Στο φετινό Συνέδριο οι  ομιλητές επιχείρησαν να κάνουν μία πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων του Δικαίου των Δημοσίων […]

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016: Έκδοση σχετικής υπ. αριθμ. 102080/24.10.2022 Υπουργικής Αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β 5623/2.11. 2022)

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5623/2.11.2022 η υπ. αριθμ. 102080/2022 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δυνάμει της οποίας λαμβάνει χώρα ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9. του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Το αντικείμενο της ρυθμίσεως […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» (9ος Κύκλος)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» με συντονιστή προγράμματος τον κ. Α. Φρατζέσκο, π. Διευθυντή ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία ενώπιον τη […]

Όροι ασφαλείας για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια: Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για υδατοδρόμια

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε προσηκόντως (ΦΕΚ Β 5135/3.10.2022) η υπ. αριθμ. 297618 Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας – Νησιωτικής Πολιτικής και Κλιματικής Κρίσης – Πολιτικής Προστασίας, δυνάμει της οποίας εξειδικεύονται οι όροι ασφαλείας για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου […]

Δημοσίευση Νόμου 4974/2022 (ΦΕΚ Α 185/29.09.2022): Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ ΑΕ και ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ και λοιπές διατάξεις

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4974/2022 (ΦΕΚ Α 185/29.09.2022), ο οποίος εγκολπώνει μία σειρά  καινοτόμων διατάξεων για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές οδικές μεταφορές επιβατών σε επιδιωκόμενη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007.  Αναμένεται με ενδιαφέρον η έκδοση των […]

2o Συνέδριο Δίκαιο και Πολιτικές Υγείας

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Η NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με τον όμιλο Economia και υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ και του ΣΕΙΒ διοργανώνουν το 2o Συνέδριο  «ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» στις 18 Οκτωβρίου 2022, με φυσική παρουσία στο Divani Caravel Hotel και με live streaming.   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ομιλία Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) και ο νομικός επενδυτικός οδηγός Greek Law Digest: The Official Guide to Greek Law, σε συνεργασία με τον όμιλο Economia, διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και με Live streaming.   Από την 1η κιόλας διοργάνωση το Συνέδριο αποτέλεσε […]