Η διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ και των δικαστηρίων κατά το προσυμβατικό στάδιο – Ειδικά ζητήματα έννομης προστασίας: Επιμορφωτικό Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο «Η διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ και των δικαστηρίων κατά το προσυμβατικό στάδιο – Ειδικά ζητήματα έννομης προστασίας», εις το οποίο χρέη εισηγητή έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Καλονόμος. Το […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» (10ος Κύκλος)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» με συντονιστή προγράμματος τον κ. Α. Φρατζέσκο, π. Διευθυντή ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία ενώπιον […]

Οδηγίες σχετικά με τη μεταβατική διαδικασία εξέτασης επανορθωτικών μέτρων από την επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ     Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 102080/24-10-2022 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 5623/Β΄/02-11-2022) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», η έναρξη ισχύος της οποίας εκκινεί την 21η Νοεμβρίου 2022,  […]