Έκδοση υπ. αριθμ. 3037/2018 αποφάσεως Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αναφορικά με περικοπές στις καταβαλλόμενες συντάξεις

Με την άκρως ενδιαφέρουσα υπ. αριθμ. 3037/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εκρίθη ότι οι περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας (άρθρο 6 Ν. 4051/2012 και άρθρο πρώτο Ν. 4093/2012) αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.Επιπλέον εκρίθη ότι το […]