Εθνικός Κλιματικός Νόμος: Δημοσίευση Ν. 4936/2022 και συνοπτική αποδελτίωση ρυθμίσεων αυτoύ

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε πρόσφατα ο νόμος 4936/2022 (ΦΕΚ Α΄105/27.05.2022) [Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος], με αποστολή τη δημιουργία ενός πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και […]

Πρότυπη δίκη εν σχέσει με την ερμηνεία και εφαρμογή άρθρων 56, 82, 103 και 104 Ν. 4412/2016

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την υπ. αριθμ. 13/2022 πράξη της Οικείας Επιτροπής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010 εισήχθη ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως και αναστολής, δυνάμει της οποίας τίθενται τα κάτωθι ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος: 1.  Εν σχέσει με τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, […]