Ημερίδα αναφορικά με αλλαγές στη Διοικητική Δικονομία με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

Πραγματοποιείται στις 14 Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημερίδα στις εγκαταστάσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης με αντικείμενο τις μεταρρυθμίσεις εις το π.δ. 18/1989 και εις τον ΚΔΔ δυνάμει των νέων διατάξεων του Ν. 4509/2017. Χρέη εισηγητή στην εν λόγω ημερίδα έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Καλονόμος