Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Η Διοικητική Δικονομία στην πράξη – Νέος κύκλος» με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο (Βιντεοσκοπημένο Απόσπασμα)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ολοκληρώθηκε αισίως το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Η Διοικητική Δικονομία στην πράξη – Νέος Κύκλος» που πραγματοποιήθηκε τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του τρέχοντος έτους από τη Νομική Βιβλιοθήκη με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Καλονόμο. Το πρόγραμμα αυτό κάλυψε ενδελεχώς την ύλη της διοικητικής δικονομίας ενώπιον του ΣτΕ […]

Τοκοφορία οφειλών Δημοσίου: Νέα ρύθμιση δυνάμει του αρ. 45 Ν. 4607/2019

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 65/24.4.2019 ο Νόμος 4607/2019, στο άρθρο 45 του οποίου ρυθμίζεται η τοκοφορία των οφειλών του Δημοσίου. Το περιεχόμενο της εν λόγω διατάξεως έχει επί λέξει ως ακολούθως: 1.Το ύψος του νόμιμου επιτοκίου και του επιτοκίου υπερημερίας κάθε οφειλής του Δημοσίου ισούται προς το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής […]