Πιστωτικά Τιμολόγια μεταφοράς μαθητών σχολείων

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 2424/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκρίθη αμετάκλητα ότι η μείωση η οποία αποτυπώνεται σε εκδοθέντα πιστωτικά τιμολόγια για μεταφορά μαθητών σχολείων της Περιφέρειας Αττικής στερείται νομίμου ερείσματος, καθ’ ο μέρος υπερβαίνει το 10% της αξίας των εκδοθέντων αρχικών τιμολογίων. Αναγνώριση της υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής όπως επιστρέψει εντόκως στο διάδικο […]

Ακύρωση αποφάσεως Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Δασικών Αμφισβητήσεων

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 536/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως ακυρώθηκε προσβληθείσα απόφαση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Δασικών Αμφισβητήσεων (χαρακτηρισμός ακινήτου ως έχοντος χαρακτήρα δασικής εκτάσεως) ένεκα μη συνταγματικώς ανεκτής συμμετοχής δικαστικού λειτουργού εις την οικεία Επιτροπή

Δίκαιη ικανοποίηση ένεκα της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας μίας δίκης (N. 4055/2012)

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 254/2015 αποφάσεως του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ επιδικάστηκε στην αιτούσα αποζημίωση (άρθρα 53 επ. Ν. 4055/2012) ένεκα της καθυστερήσεως δίκης εν σχέσει με τη νομιμότητα κατεδαφίσεως κτισμάτων.

Διοικητική Δικονομία: Ολοκλήρωση σεμιναρίου «Η Διοικητική Δικονομία στην Πράξη» (Απόσπασμα)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διάρκειας 27 ωρών επαγγελματικό σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «Η Διοικητική Δικονομία στην Πράξη», εις το οποίο χρέη εισηγητή είχε αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Καλονόμος   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ