Έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο αντικείμενο της Διοικητικής Δικονομίας με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

Προγραμματίστηκε η έναρξη νέων εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τη Νομική Βιβλιοθήκη στο αντικείμενο (μεταξύ άλλων) και της Διοικητικής Δικονομίας, όπου χρέη εισηγητή σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα οικεία προγράμματα έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Καλονόμος.   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ & ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ