Εισήγηση Κωνσταντίνου Καλονόμου σε επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Βιντεοσκοπημένη Ομιλία)

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου του έτους 2017 (18.00-20.00) ο Κωνσταντίνος Καλονόμος θα συμμετέχει ως εισηγητής σε επιστημονική εκδήλωση της ΕΕΔ στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με αντικείμενο «Η αγωγή αποζημιώσεως στη διοικητική δίκη» ΟΜΙΛΙΑ