Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο συλλογικό έργο «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018, Tόμος Β΄)

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετείχε στη συγγραφή του συλλογικού έργου με τίτλο «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018, Τόμος Β).   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Διοικητική Δικονομία με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

Πραγματοποιείται στις 2 Μαΐου (16.30-21.30) υπό την αιγίδα και στις εγκαταστάσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης εκπαιδευτικό  – επιμορφωτικό σεμινάριο με αντικείμενο «Τα ένδικα βοηθήματα της προσφυγής και της αγωγής κατά τον ΚΔΔ – Αναφυόμενα δικονομικά ζητήματα», εις το οποίο χρέη εισηγητή έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Καλονόμος.   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Απόφαση 2/2018 «Μισθοδικείου»: Αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 2/2018 αποφάσεως του κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου εκρίθη με ενδελεχή προς τούτο αιτιολογία ότι κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 Συντάγματος η σύνταξη των αποχωρούντων από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών αποτελεί συνέχεια των εν ενεργεία αποδοχών […]

Ολοκλήρωση ΠΜΣ «Δημοσίου Δικαίου» εις το ΕΚΠΑ από την Ράνια Παρλάτζα

Η Ράνια Παρλάτζα ολοκλήρωσε επιτυχώς (με βαθμό άριστα) το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΚΠΑ εις το δημόσιο δίκαιο. Αντικείμενο της διπλωματικής της εργασίας υπήρξε «Η ανάθεση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων – Δημοσιοποίηση του καθεστώτος των νπιδ;»

Αγγελιόσημο: Δικαστική προσβολή και αναφυόμενα ερμηνευτικά ζητήματα

Στο αρ. 15 παρ. 1 του α.ν. 248/1967 ορίζεται ότι «από της δημοσιεύσεως του παρόντος επιβάλλεται αγγελιόσημο εξ είκοσι τοις εκατό (20%) επί του τιμήματος εκάστης διαφημίσεως ή παντός επί πληρωμή δημοσιεύματος καταχωριζομένων εις μη ημερησία εφημερίδα εκδιδόμενη εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη.»   Περαιτέρω  στις παραγράφους 8-10 του αρ. 33 του ν. 2429/1996 ο διαλαμβάνεται […]