Διοικητική Δικονομία-Ν. 4446/2016: Σεμινάριο για τις μεταρρυθμίσες στη Διοικητική Δικονομία με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο (Παρουσίαση-Απόσπασμα)

Στις 20 Μαρτίου 2017 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο για τις σύγχρονες μεταρρυθμίσεις στη Διοικητική Δικονομία. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις εκτενείς αλλαγές, οι οποίες έλαβαν χώρα στην εφαρμοζόμενη διοικητική δικονομία ενώπιον απάντων των δικαστηρίων δυνάμει του Ν. 4446/2016. Επιχειρείται μία συγκριτική […]

Διοικητικό Δίκαιο: Αναστολή εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως ΙΚΑ λόγω πρόδηλης βασιμότητας της ανακοπής

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 83/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (σε Συμβούλιο) χορηγήθηκε εν συνόλω αναστολή εκτελέσεως εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως υπέρ του ΙΚΑ λόγω πρόδηλης βασιμότητας της ασκηθείσας ανακοπής. Συγκεκριμένα εκρίθη ότι δεν είχε λάβει χώρα προηγουμένως προσήκουσα κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης σε βάρος της διευθύνουσας συμβούλου Α.Ε. για τις οφειλές της εταιρείας.

Εισήγηση Kωνσταντίνου Καλονόμου σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Ολοκληρώθηκε στις 12.1.2017 η εισήγηση του Κωνσταντίνου Καλονόμου με θέμα «Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου» στο Π.Μ.Σ. στην «Ψυχιατροδικαστική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.