Έννομο συμφέρον του μη οριστικώς αποκλεισθέντος υποψηφίου από τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων υπό το πρίσμα των σύγχρονων αποφάσεων του ΔΕΕ και του ΣτΕ: Δημοσίευση σχετικού άρθρου Κωνσταντίνου Καλονόμου και Ράνιας Παρλάτζα στο νομικό περιοδικό Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Τεύχος 1, 2019)

Δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» (Τεύχος 1, 2019, σελ. 10 επ.) κοινή μελέτη του Κωνσταντίνου Καλονόμου και της Ράνιας Παρλάτζα, η οποία πραγματεύεται το ζήτημα του εννόμου συμφέροντος  του (μη οριστικώς) αποκλεισθέντος υποψηφίου από τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων υπό το πρίσμα των σύγχρονων αποφάσεων του ΔΕΕ και του ΣτΕ. Στο εν λόγω άρθρο […]