Επικυρωθείσα δικαστικώς συμφωνία εξυγιάνσεως (N. 3588/2007) και έννομα αποτελέσματα αυτής

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 2716/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών εκρίθη ότι μία δικαστικώς επικυρωθεί συμφωνία εξυγιάνσεως (Ν. 3588/2007) δεσμεύει και τους μη συμβληθέντες πιστωτές, δοθείσης δε και της μη ασκήσεως τριτανακοπής κατά της σχετικής εκδοθείσας αποφάσεως.  Η παραδοχή αυτή έχει ως περαιτέρω έννομη συνέπεια την απόρριψη συναφών αγωγών για τις ρυθμιζόμενες απαιτήσεις (ένεκα της ένδειας […]