Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου: Δημοσίευση υποδείγματος Κωνσταντίνου Καλονόμου για άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον Διοικητικού Εφετείου στο νομικό περιοδικό Συνήγορος (Τεύχος 123, 2017, σελ. 45-46)

Δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό «Συνήγορος» (Τεύχος 123, 2017, σελ. 45-46) υπόδειγμα του Κωνσταντίνου Καλονόμου για άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον Διοικητικού Εφετείου. Το εν λόγω κείμενο περιέχεται στο ήδη εκδοθέν συλλογικό έργο με τίτλο «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, Α΄ Τόμος).