Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ) και ο νομικός επενδυτικός οδηγός Greek Law Digest: The Official Guide to Greek Law, σε συνεργασία με τον όμιλο Economia, διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, την Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο συνάντησης για το σύνολο όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. Ειδικότερα, σκοπό έχει να προσελκύσει και να δώσει βήμα σε εκπροσώπους αναθετουσών αρχών, οικονομικών φορέων, μελετητών του δικαίου (νομικούς, δικαστές, μέλη Ανεξάρτητων Αρχών), συνιστώντας μια πολυεπίπεδη συνάντηση, η οποία θα εξελιχθεί σε θεσμό τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας μέσα από τα πορίσματά της, στην κατανόηση, την εκλογίκευση και τον εκσυγχρονισμό των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης στην χώρα μας.

Με κεντρικό άξονα τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις, ιδωμένες μέσα από καίρια ζητήματα εφαρμογής τους, τη νομολογιακή τους αντιμετώπιση, αλλά και αντιμετωπίζοντας διαχρονικά ζητήματα του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, επιχειρεί μέσα από την κριτική και διεισδυτική επισκόπηση της θεματολογίας που καλύπτει, να καταστεί σημείο αναφοράς για την εξέλιξη και τη βελτιστοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος θα πραγματευθεί στην ομιλία του τις δικονομικές αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4782/2021 στην έννομη προστασία  ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά το προσυμβατικό στάδιο.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ