Ομιλία Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) και ο νομικός επενδυτικός οδηγός Greek Law Digest: The Official Guide to Greek Law, σε συνεργασία με τον όμιλο Economia, διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και με Live streaming.

 

Από την 1η κιόλας διοργάνωση το Συνέδριο αποτέλεσε πόλο έλξης και σημείο πολυεπίπεδης συνάντησης όλων όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, δίνοντας βήμα σε εκπροσώπους Αναθετουσών Αρχών και Οικονομικών Φορέων, μελετητές και εφαρμοστές του δικαίου, νομικούς συμβούλους, δικηγόρους, δικαστές, μέλη Ανεξάρτητων Αρχών κ.ά.. Μέσα από τον διάλογο που αναπτύχθηκε και τα πορίσματά του, το Συνέδριο συνέβαλε, κατά γενική ομολογία, στην καλύτερη κατανόηση, την ανάδειξη προβληματισμών, την κατάθεση προτάσεων που αφορούν και σκοπό έχουν τον εκσυγχρονισμό των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης στη χώρα μας.

 

Στο φετινό Συνέδριο, οι 30 και πλέον ομιλητές του θα επιχειρήσουν να κάνουν μία πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων. Στο στόχαστρό τους η επισήμανση των κρίσιμων διαχρονικών αλλά επίκαιρων ζητημάτων που η «πράξη» των Δημοσίων Συμβάσεων αντιμετωπίζει  και πώς αυτά μπορούν να επιλυθούν ώστε να βελτιστοποιηθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

 

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος (μέλος της επιστημονικής επιτροπής προετοιμασίας του εν λόγω συνεδρίου) θα πραγματευθεί στην ομιλία του ζητήματα που άπτονται του εννόμου συμφέροντος υποψηφίου να προβάλλει πρόσθετους λόγους αποκλεισμού κατά έτερου συνδιαγωνιζόμενου.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ