ΣτΕ 1987/2023. Καθορισμός αρμοδιότητας μεταξύ του Διοικητικού Εφετείου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας επί προσβολής πράξεων του προσυμβατικού σταδίου από τρίτους μη μετασχόντες στη διαδικασία του διαγωνισμού. Παραπομπή λόγω σπουδαιότητας του ζητήματος στη μείζονα σύνθεση

Με την λόγω απόφαση εξετάστηκε το ζήτημα του αρμοδίου δικαστηρίου σε περίπτωση προσβολής πράξεων του προσυμβατικού σταδίου από μη μετέχοντα στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία. Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην επταμελή σύνθεση.

 

πηγή: www.ddikastes.gr

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ