Περικοπές – Μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις πρώην δικαστικών λειτουργών (συνταξιούχων δικαστών): Δικαστική διεκδίκηση αυτών

Οι περικοπές – μειώσεις δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 στις καταβαλλόμενες συντάξεις των δικαστών δύνανται να κριθούν ως αντικείμενες σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος. Συναφείς αγωγές έχουν ήδη κατατεθεί (και από το δικηγορικό γραφείο » Καλονόμος και Συνεργάτες») ενώπιον του δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος («Μισθοδικείου»).

 

Μισθοδικείο: Αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών