Ολοκλήρωση 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοσίων Συμβάσεων

 

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς υπό την αιγίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, που έχει δίχως άλλο καταστεί σημείο αναφοράς στον οικείο επιστημονικό – επαγγελματικό κλάδο.

Στο φετινό Συνέδριο οι  ομιλητές επιχείρησαν να κάνουν μία πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ σε όλες τις συνεδρίες ακολούθησε μία γόνιμη ανταλλαγή απόψεων με τους δια ζώσης αλλά και με τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες – συνέδρους.

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος (μέλος της επιστημονικής επιτροπής προετοιμασίας του εν λόγω συνεδρίου) πραγματεύθηκε στην ομιλία του ζητήματα που άπτονται του εννόμου συμφέροντος υποψηφίου ενός οικονομικού φορέα να προβάλλει πρόσθετους λόγους αποκλεισμού κατά έτερου συνδιαγωνιζόμενου.

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ