Νέα υποδείγματα για διαγωνισμούς προμηθειών από την ΕΑΔΗΣΥ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ εκδόθηκαν σχετικά επικαιροποιημένα υποδείγματα για διαγωνισμούς προμηθειών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΔΗΣΥ