Καταργηθέντα (Ν. 4093/2012) επιδόματα – δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων/Αδείας: Δυνατότητα δικαστικής διεκδικήσεως αυτών

Δυνάμει συγκεκριμένων αποφάσεων των πολιτικών αλλά και διοικητικών δικαστηρίων έχουν ήδη κριθεί ως αντισυνταγματικές οι πλήρεις περικοπές δυνάμει του Ν. 4093/2012 των επιδομάτων -δώρων εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) και αδείας των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Μετά ταύτα αναφύεται πρόσφορο έδαφος για τη δικαστική διεκδίκηση αυτών. Το Δικηγορικό Γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» έχει ήδη προβεί στην κατάθεση συναφών αγωγών ενώπιον παντός αρμοδίου προς τούτο δικαστηρίου.