Η διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ και των δικαστηρίων κατά το προσυμβατικό στάδιο – Ειδικά ζητήματα έννομης προστασίας: Επιμορφωτικό Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

 

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο «Η διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ και των δικαστηρίων κατά το προσυμβατικό στάδιο – Ειδικά ζητήματα έννομης προστασίας», εις το οποίο χρέη εισηγητή έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Καλονόμος.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με το σύνολο των συναφών διαδικαστικών και δικονομικών ρυθμίσεων και στην στοχευμένη ανάδειξη των πολυσχιδών και συχνά δυσχερών ζητημάτων, που αναφύονται επανειλημμένα κατά την πρακτική εφαρμογή επί υποθέσεων έννομης προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο στις δημόσιες συμβάσεις.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ