Επιτυχημένη ολοκλήρωση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, εις το οποίο ο Κωνσταντίνος Καλονόμος μετείχε τόσο ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής προετοιμασίας αυτού όσο και ως ομιλητής.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ