Εκδήλωση για την έκδοση του συλλογικού έργου «Η αίτηση ακυρώσεως»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση από τον εκδοτικό οίκο της Νομικής Βιβλιοθήκης ενόψει της εκδόσεως του συλλογικού έργου «Η αίτηση ακυρώσεως», το οποίο υλοποιήθηκε υπό την επιμέλεια του Αθανάσιου Ράντου, Γενικού Εισαγγελέα στο ΔΕΕ, πρώην Προέδρου του ΣτΕ και της Ευγενίας Πρεβεδούρου, Καθηγήτριας στη Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης.

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετείχε στο συλλογικό αυτό εγχείρημα.  Η συμβολή του αφορά στην ερμηνεία του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 και πραγματεύεται τα ζητήματα ερμηνείας – εφαρμογής  του κοινού ένδικου βοηθήματος  ακυρώσεως & αναστολής κατά το προσυμβατικό στάδιο σε διενεργούμενους διαγωνισμούς.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ