Διοικητική Δικονομία-Ν. 4446/2016: Σεμινάριο για τις μεταρρυθμίσες στη Διοικητική Δικονομία με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο (Παρουσίαση-Απόσπασμα)

Στις 20 Μαρτίου 2017 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο για τις σύγχρονες μεταρρυθμίσεις στη Διοικητική Δικονομία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις εκτενείς αλλαγές, οι οποίες έλαβαν χώρα στην εφαρμοζόμενη διοικητική δικονομία ενώπιον απάντων των δικαστηρίων δυνάμει του Ν. 4446/2016. Επιχειρείται μία συγκριτική επισκόπηση των προϋφιστάμενων και των νέων ρυθμίσεων επί τω τέλει ακριβώς της αναδείξεως των μεταξύ τους διαφορών, ενώ περαιτέρω λαμβάνει χώρα μία κριτική αξιολόγηση των σύγχρονων διατάξεων και δη της εφαρμογής τους στην πράξη.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ