Διοικητική Δικονομία – Πρακτικά: Έκδοση έργου «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Β΄ εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021) του Κωνσταντίνου Καλονόμου

 

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Εκδόθηκε η δεύτερη έκδοση (2021) του έργου του Κωνσταντίνου Καλονόμου «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας», το οποίο στοχεύει στην ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου της διοικητικής δικονομίας μέσω της επιλύσεως αμιγώς πρακτικών ζητημάτων.

Το εν λόγω σύγγραμμα περιλαμβάνει 231 πρακτικά που καλύπτουν όλα τα ζητήματα του διοικητικού δικονομικού δικαίου ενώπιον του ΣτΕ και των τδδ. Οι απαντήσεις συνοδεύονται από την παράθεση των εφαρμοζόμενων διατάξεων και της όλως σύγχρονης νομολογίας, ώστε οι λύσεις να συνάδουν απόλυτα με την πρακτική αντιμετώπιση των αναφυόμενων σχετικών ζητημάτων από τα αρμόδια δικαστήρια. Το έργο απευθύνεται στους σπουδαστές των νομικών σχολών, στους υποψηφίους για τις εξετάσεις των δικηγόρων αλλά και για τις εξετάσεις της ΕΣΔΙ, ενώ τυγχάνει εξίσου χρήσιμο και για τους δικηγόρους της πράξης.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ