Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχεδίου νόμου («Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή») για την κλιματική αλλαγή

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Τέθηκε από την Τετάρτη 24.11.2021 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Επιχειρείται τοιουτοτρόπως η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασής της έως το 2050 σε κλιματική ουδετερότητα, ενώ ταυτόχρονα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο θεσπίζονται, μεταξύ άλλων, μέτρα για το μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ηλεκτροπαραγωγή, τον κτιριακό τομέα και τις επιχειρήσεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20.00.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ