Δημοσίευση Ν. 5028/2023

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 5028/2023, ο οποίος τιτλοφορείται «Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/54/9-3-2023).