Αλλαγή επαγγελματικής έδρας

Το δικηγορικό γραφείο «Καλονόμος και Συνεργάτες» μετεγκαταστήθηκε επί της οδού Κωνσταντίνου Διαμαντάκη 4 πλησίον Διοικητικών Δικαστηρίων.

ΧΑΡΤΗΣ