Ακύρωση αποφάσεως Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Δασικών Αμφισβητήσεων

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 536/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως ακυρώθηκε προσβληθείσα απόφαση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Δασικών Αμφισβητήσεων (χαρακτηρισμός ακινήτου ως έχοντος χαρακτήρα δασικής εκτάσεως) ένεκα μη συνταγματικώς ανεκτής συμμετοχής δικαστικού λειτουργού εις την οικεία Επιτροπή