Ομιλία Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το επιστημονικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) και ο νομικός επενδυτικός οδηγός Greek Law Digest: The Official Guide to Greek Law, σε συνεργασία με τον όμιλο Economia, διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και με Live streaming.   Από την 1η κιόλας διοργάνωση το Συνέδριο αποτέλεσε […]

Πρότυπη δίκη εν σχέσει με την παραίτηση και την επιστροφή του παραβόλου ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την υπ. αριθμ. 14/2022 πράξη της Οικείας Επιτροπής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010 εισήχθη ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως, δυνάμει της οποίας τίθενται τα κάτωθι ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος: α. αν η διάταξη του άρθρου 363 παρ. 5 περ. γ΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, […]

Εθνικός Κλιματικός Νόμος: Δημοσίευση Ν. 4936/2022 και συνοπτική αποδελτίωση ρυθμίσεων αυτoύ

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε πρόσφατα ο νόμος 4936/2022 (ΦΕΚ Α΄105/27.05.2022) [Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος], με αποστολή τη δημιουργία ενός πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και […]

Πρότυπη δίκη εν σχέσει με την ερμηνεία και εφαρμογή άρθρων 56, 82, 103 και 104 Ν. 4412/2016

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την υπ. αριθμ. 13/2022 πράξη της Οικείας Επιτροπής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010 εισήχθη ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως και αναστολής, δυνάμει της οποίας τίθενται τα κάτωθι ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος: 1.  Εν σχέσει με τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στην προετοιμασία του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος θα συμμετάσχει στην προετοιμασία του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοσίων Συμβάσεων υπό την αιγίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης, διατελών μέλος της επιστημονικής προετοιμασίας του οικείου Συνεδρίου.

Πρότυπη δίκη εν σχέσει με την αναδρομική εφαρμογή της νέας μορφής του άρθρου 103 N. 4412/2016 και στις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την υπ. αριθμ. 10/2022 πράξη της Οικείας Επιτροπής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010 εισήχθη ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως και αναστολής, δυνάμει της οποίας τίθενται τα κάτωθι ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος: Εάν είναι ορθή ή όχι η συμπλήρωση των ελλείψεων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά τη […]

Zητήματα συνταγματικότητας άρθρου 372 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 138 Ν. 4782/2021. Έκδοση αντίθετων αποφάσεων του ΣτΕ. Παραπομπή του ζητήματος εις την Ολομέλεια

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δυνάμει της υπ. αριθμ. 444/2022 αποφάσεως του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εκρίθη (κατά πλειοψηφία) ότι η ρύθμιση του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 μετά τη γενόμενη τροποποίηση αυτού με άρθρο 138 Ν. 4782/2021 συνάδει με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο.   H προηγηθείσα ωστόσο […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» (8ος Κύκλος)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» με συντονιστή προγράμματος τον κ. Α. Φρατζέσκο, π. Διευθυντή ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία ενώπιον των […]

Δημοσίευση Νόμου 4912/2022: Σύσταση ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε ο Ν 4912/2022 (ΦΕΚ Α 17.3.2022), δυνάμει του οποίου συστάθηκε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ). ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ

Επιτυχημένη ολοκλήρωση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, εις το οποίο ο Κωνσταντίνος Καλονόμος μετείχε τόσο ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής προετοιμασίας αυτού όσο και ως ομιλητής.   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ