Δικαστική ρύθμιση θεμάτων μεταφοράς προσφύγων (N. 711/1977)

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 1244/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία ασφαλαστικών μέτρων) ρυθμίστηκε προσωρινά το ζήτημα των νομιμοποιούμενων φορέων για τη διενέργεια της μεταφοράς προσφύγων από το λιμάνι του Πειραιά προς το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Δεκτή (εν μέρει) η αίτηση του ιδιώτη μεταφορέα και απαγόρευση στην καθ’ ης όπως διενεργεί τη σχετική μεταφορά.