Νέο Μισθολόγιο Δημόσιων Υπαλλήλων (Ν. 4354/2015)

Στον Ν. 4354/2015 ρυθμίζεται το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΙΔ που ελέγχονται από το κράτος. Στην κανονιστική ύλη του νομοθετήματος υπάγονται τόσο οι δόκιμοι, όσο και οι μόνιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και υπάλληλοι με σχέση […]