Το Δικηγορικό Γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» με έδρα στην Αθήνα συνεχίζει με συνέπεια τη μακρά και επιτυχημένη παράδοση του δικηγορικού γραφείου, το οποίο πρωτογενώς είχε ιδρύσει ο Ιωάννης Καλονόμος. Προϊόντος του χρόνου το ανθρώπινο δυναμικό μας στελεχώθηκε με πληθώρα έγκριτων συνεργατών, οι οποίοι διακρίνονται για το άριστο ακαδημαϊκό τους εποικοδόμημα και τον υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό τους.

Η αδιάλειπτη επιτυχής διεκπεραίωση πολυσχιδών νομικών υποθέσεων (με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο & στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων) και η ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών αντανακλά την ποιότητα των παρ’ ημών παρεχομένων υπηρεσιών και την εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Η πολυετής εμπειρία και η δυναμική σύγχρονη παρουσία μας στα δικαιικά δρώμενα συνιστούν ασφαλή εχέγγυα, τα οποία μετά βεβαιότητας προοιωνίζουν την παροχή της βέλτιστης νομικής αρωγής.

Νέα