Ολοκλήρωση 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοσίων Συμβάσεων

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ολοκληρώθηκε επιτυχώς υπό την αιγίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, που έχει δίχως άλλο καταστεί σημείο αναφοράς στον οικείο επιστημονικό – επαγγελματικό κλάδο. Στο φετινό Συνέδριο οι  ομιλητές επιχείρησαν να κάνουν μία πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων του Δικαίου των Δημοσίων […]

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016: Έκδοση σχετικής υπ. αριθμ. 102080/24.10.2022 Υπουργικής Αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β 5623/2.11. 2022)

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5623/2.11.2022 η υπ. αριθμ. 102080/2022 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δυνάμει της οποίας λαμβάνει χώρα ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9. του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Το αντικείμενο της ρυθμίσεως […]