Διοικητική Δικονομία – Πρακτικά: Έκδοση έργου «Πρακτικά θέματα διοικητικής δικονομίας» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017) του Κωνσταντίνου Καλονόμου με 240 ζητήματα εφαρμοζόμενης διοικητικής δικονομίας

Εκδόθηκε το έργο του Κωνσταντίνου Καλονόμου «Πρακτικά θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017), το οποίο στοχεύει στην ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου της διοικητικής δικονομίας μέσω της επιλύσεως αμιγώς πρακτικών ζητημάτων. Μεθοδολογικά ενσυνείδητα επιλέχθηκε η στοχευμένη κάθε φορά απομόνωση επί μέρους συγκεκριμένων νομικών θεμάτων, ώστε ο αναγνώστης να συγκεντρώνεται απόλυτα και αποκλειστικά σε έκαστο τούτων, επιτυγχάνοντας […]

ΣτΕ 1992/2016 (Τμήμα Β΄, 7 μελ): Δημοσίευση άρθρου – σχολιασμού Κωνσταντίνου Καλονόμου στο νομικό περιοδικό «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» (Τεύχος Ι, 2017, σελ. 87 επ.)

Δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» άρθρο – σχολιασμός του Κωνσταντίνου Καλονόμου με τίτλο: «ΣτΕ 1992/2016-Μια επιτυχημένη ρήξη με την εσωστρέφεια της ελληνικής έννομης τάξεως». Στο εν λόγω άρθρο επιχειρείται μια αποδελτίωση και κριτική αξιολόγηση των πορισμάτων της ομολογουμένως ρηξικέλευθης αποφάσεως 1992/2016 του ΣτΕ, ενώ παράλληλα επιδιώκεται όπως αναδειχθεί η αδήριτη αναγκαιότητα συγκεκριμένων προσαρμογών […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο συλλογικό έργο «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, Tόμος Α΄)

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετείχε στη συγγραφή του συλλογικού έργου με τίτλο «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017). Ο 1ος τόμος του έργου αυτού έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία.   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Περικοπές – Μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις πρώην δικαστικών λειτουργών (συνταξιούχων δικαστών): Δικαστική διεκδίκηση αυτών

Οι περικοπές – μειώσεις δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 στις καταβαλλόμενες συντάξεις των δικαστών δύνανται να κριθούν ως αντικείμενες σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος. Συναφείς αγωγές έχουν ήδη κατατεθεί (και από το δικηγορικό γραφείο » Καλονόμος και Συνεργάτες») ενώπιον του δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος («Μισθοδικείου»).   Μισθοδικείο: Αντισυνταγματικές οι […]