Αστική ευθύνη του Κράτους και δικαστική εξουσία: Μεταστροφή της συναφούς νομολογίας

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Παρά τις επικρίσεις της θεωρίας η νομολογία παγίως δεχόταν ότι ο θεσμός της αστικής ευθύνης του Δημοσίου (αρ. 105 – 106) δεν εφαρμόζεται ευθέως και αμέσως για πράξεις δικαστικών οργάνων στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας, διότι στις περιπτώσεις αυτές οι δικαστές ευθύνονται ατομικώς με βάση […]