Διοικητική Δικονομία: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις εξετάσεις υποψηφίων σπουδαστών ΕΣΔΙ (2020)

Ξεκινάει άμεσα το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης για τις εξετάσεις των υποψηφίων σπουδαστών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστών του έτους 2020 (Διοικητική Δικαιοσύνη), εις το οποίο χρέη εισηγητή για το μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας επί διαφορών ουσίας έχει αναλάβει ο  Κωνσταντίνος Καλονόμος.   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΔΙ

ΔΕΕ (C-333/18): Υπόθεση Lompardi – Αξιολόγηση έννομου συμφέροντος αποκλεισθέντος υποψηφίου κατά στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και δη στο πλαίσιο ασκήσεως αντίθετων προσφυγών

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Στην εν λόγω πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση εκρίθησαν τα ακόλουθα (πηγή:http://curia.europa.eu/)   Με προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου 2015, ο Δήμος Auletta κίνησε διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση της εκτελέσεως δημοσίας συμβάσεως για τη μελέτη σχεδιασμού και την εκτέλεση εργασιών υδρογεωλογικής αποκαταστάσεως του ιστορικού κέντρου […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου και Ράνιας Παρλάτζα στο συλλογικό έργο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» – Ερμηνεία κατ’ άρθρο (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2019)

Εκδόθηκε το συλλογικό έργο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» από τον εκδοτικό οίκο Νομική Βιβλιοθήκη με επιμέλεια των Β. Γκέρτσου, Ε. Πρεβεδούρου και Δ. Πυργάκη. Στο εν λόγω εκτενές εγχειρίδιο επιχειρείται μία ενδελεχής ερμηνεία και ανάλυση των οικείων άρθρων του Κώδικα με πλούσιες παραπομπές στη σύγχρονη θεωρία και νομολογία. Στη συγγραφή του εν λόγω έργου συμμετείχε τόσο […]