Διοικητικό Δίκαιο

Το  δικηγορικό γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υποθέσεις, που καταλαμβάνουν έγγιστα όλο το θεματικό εύρος του Διοικητικού Δικαίου. Ενδεικτικά πραγματεύεται ιδίως τους κάτωθι επιμέρους κλάδους: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων – Δημοσίων Έργων Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφαλίσεως – Συνταξιοδοτικό Δίκαιο Πολεοδομικό – Χωροταξικό Δίκαιο Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) Δίκαιο […]