ΣτΕ Ολ 359/2020: Αρχή ne bis in idem και αναφυόμενα ζητήματα (Άρθρα 4 παρ. 1 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ & 50 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την υπ’ αριθμ. 359/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν αιτήσεως αναιρέσεως αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου για υπόθεση σχετική με την επιβολή της διοικητικής κύρωσης του πολλαπλού τέλους λαθρεμπορίας (υπαρχούσης αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για το ίδιο αδίκημα) εκρίθησαν τα ακόλουθα (πηγή: […]

Καζίνο στο Ελληνικό: Έκδοση υπ. αριθμ. 10/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ επί προδικαστικής προσφυγής

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Στην εν λόγω απόφαση της Επταμελούς Σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (στο εξής “ΑΕΠΠ”) εκρίθησαν τα ακόλουθα (πηγή:http://www.aepp-procurement.gr/) Με διακήρυξή που δημοσιεύθηκε προσηκόντως, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (στο εξής «ΕΕΕΠ») κίνησε διαδικασία διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο  την παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο […]