Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στην προετοιμασία του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στην προετοιμασία του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοσίων Συμβάσεων υπό την αιγίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης ως μέλος της συναφούς επιστημονικής επιτροπής.