Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο συλλογικό έργο «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018, Tόμος Β΄)

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετείχε στη συγγραφή του συλλογικού έργου με τίτλο «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018, Τόμος Β).

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ