Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου και Ράνιας Παρλάτζα στο συλλογικό έργο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» – Ερμηνεία κατ’ άρθρο (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2019)

Εκδόθηκε το συλλογικό έργο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» από τον εκδοτικό οίκο Νομική Βιβλιοθήκη με επιμέλεια των Β. Γκέρτσου, Ε. Πρεβεδούρου και Δ. Πυργάκη. Στο εν λόγω εκτενές εγχειρίδιο επιχειρείται μία ενδελεχής ερμηνεία και ανάλυση των οικείων άρθρων του Κώδικα με πλούσιες παραπομπές στη σύγχρονη θεωρία και νομολογία.

Στη συγγραφή του εν λόγω έργου συμμετείχε τόσο ο Κωνσταντίνος Καλονόμος όσο και η Ράνια Παρλάτζα.  Η Ράνια Παρλάτζα επιμελήθηκε του σχολιασμού του άρθρου 20 (Γνώμη – Πρόταση), ενώ ο Κωνσταντίνος Καλονόμος επιμελήθηκε του σχολιασμού του άρθρου 21 (Ανάκληση Διοικητικών Πράξεων).

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ