Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως κατά τον ΚΔΔ – Δημοσίευση σχετικής εισηγήσεως του Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 6ο επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

 

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά του 6ου επιστημονικού συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα «Το Δημόσιο Δίκαιο σε αμηχανία – κλασσικά ζητήματα και νέα διλήμματα». Στα εν λόγω πρακτικά (σελ. 494 επ) περιλαμβάνεται και η εισήγηση του Κωνσταντίνου Καλονόμου, η οποία πραγματεύεται τη θεματική «Η προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως κατά τον ΚΔΔ»

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΔ