Ολοκλήρωση ΠΜΣ «Δημοσίου Δικαίου» εις το ΕΚΠΑ από την Ράνια Παρλάτζα

Η Ράνια Παρλάτζα ολοκλήρωσε επιτυχώς (με βαθμό άριστα) το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΚΠΑ εις το δημόσιο δίκαιο. Αντικείμενο της διπλωματικής της εργασίας υπήρξε «Η ανάθεση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων – Δημοσιοποίηση του καθεστώτος των νπιδ;»