Εισήγηση Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Βιντεοσκοπημένο Απόσπασμα)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 12 & 13 Απριλίου του έτους 2019  το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με αντικείμενο «Το Δημόσιο Δίκαιο σε αμηχανία-Κλασικά ζητήματα και νέα διλήμματα». Το συνέδριο έλαβε χώρα στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και είχε ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Στη συνεδρία εν σχέσει με τη Διοικητική Δικαιοσύνη αναπτύχθηκε και η εισήγηση του Κωνσταντίνου Καλονόμου με θέμα «Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως κατά τον ΚΔΔ»

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΟΜΙΛΙΑ 5.58.00)