Εκπροσώπηση νοσηλευτικού ιδρύματος

Το δικηγορικό γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» ανέλαβε την εξώδικη και δικαστική διεκπεραίωση πλείστων υποθέσεων νοσηλευτικού ιδρύματος του δημοσίου τομέα