Τομείς Δικαίου

Το δικηγορικό γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» αναλαμβάνει με μεθοδικότητα την διεκπεραίωση σύνθετων νομικών υποθέσεων ενώπιον πάσης αρμοδίας αρχής και παντός αρμοδίου δικαστηρίου. Η πολυετής εμπειρία, το υψηλό γνωστικό υπόβαθρο, η άρτια τεχνογνωσία και η ενσυνείδητη φιλοδοξία όπως επιτελούμε παραγωγικό έργο μας έχουν ήδη καταστήσει σημείο αναφοράς στο σύγχρονο νομικό επαγγελματικό γίγνεσθαι.

Το γραφείο μας επικεντρώνεται ιδίως στους τομείς του διοικητικού, αστικού και εταιρικού δικαίου με σημαντικές και συνεχείς επιτυχίες. Η επαγγελματική μας θεώρηση επιτάσσει την παροχή εξατομικευμένης και εξειδικευμένης νομικής προστασίας, η οποία επιβραβεύεται εν τοις πράγμασιν τόσο από τους εντολείς μας όσο και από τα πορίσματα των δικαστικών αποφάσεων.