Κωνσταντίνος Καλονόμος

O Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1998) και ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο (1999). Έχει επίσης λάβει δίπλωμα επαγγελματικής καταρτίσεως στο φορολογικό δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005). Διαθέτει μακρά δικαστηριακή εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων διοικητικού δικαίου ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων όλων των βαθμών, ενώ παράλληλα διατελεί εισηγητής σε πολλά επαγγελματικά, επιστημονικά και επιμορφωτικά σεμινάρια (απευθυνόμενα είτε σε επαγγελματίες είτε σε σπουδαστές Α.Ε.Ι. είτε σε υποψηφίους για τις εξετάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων είτε σε υποψηφίους για την Εθνική Σχολή Δικαστών) στο γνωστικό αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου, της Διοικητικής Δικονομίας, του δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων και του Συνταγματικού Δικαίου.