Το δικηγορικό γραφείο «Καλονόμος & Συνεργάτες» στεγάζεται στον 6ο όροφο επί της οδού Σκουφά 52 στο Κολωνάκι.